Wielka Rezygnacja – nowy popandemiczny trend?

W artykule Marka Szymaniaka (Spider’sWeb) na temat Wielkiej Rezygnacji mówię tak:

– Pandemia była dla wielu pracowników okresem bilansu, refleksji i przedefiniowania swojej roli. Ludzie zaczęli stawiać sobie pytania o sens pracy, życia i podejmować takie decyzje, aby ich życie wyglądało inaczej, było bliższe wartościom, które dotąd były deprawowane – mówi ekspertka. I dodaje, że trend Wielkiej Rezygnacji jest dość naturalną kontynuacją innego noszącego nazwę down shifting, co można przetłumaczyć jako redukcję biegu.– Zdarza się, że pracownicy, którzy mają dość przepracowania, pogoni, konsumeryzmu, dobrowolnie podejmują decyzje o zmianie kierowniczego stanowiska na niższe, gdzie wprawdzie prestiż i wynagrodzenie jest mniejsze, ale presja na wynik, oczekiwania, zakres obowiązków i wymagania również. Godzą się na to, aby zarabiać mniej, ale zyskują za to czas i możliwość bycia bliżej siebie i realizowania ważnych dla nich potrzeb. Ta potrzeba bardziej zrównoważonego trybu życia była widoczna już wcześniej. Wielka Rezygnacja jest następnym etapem – dodaje ekspertka.

Cały artykuł do przeczytania tutaj>>