Czułość w biznesie

Zapraszam do przestrzeni, w której biznes, czyli świat złożoności, kapitału, specjalizacji i efektywności – łączy się z czułością.

Czułość...

Czułość to nie tylko cecha, kogoś kto jest czuły, to także jakość mechanizmów precyzyjnych w działaniu. Czułość ma energię wykrywania.

Czułość w biznesie otwiera przestrzeń współzależności, w której można zobaczyć wzajemne powiązania i wpływy, zauważać podobieństwa i docenić różnice, dawać i brać wsparcie. Czułość pozwala widzieć więcej, czuć mocniej i działać lepiej.

Manifest czułości w biznesie

 1. Autentyczność zamiast perfekcji
 2. Wrażliwość zamiast zbroi
 3. Odwaga zamiast gardy
 4. Wdzięczność zamiast obojętności
 5. Współzależność zamiast egocentryzmu
 6. Ciekawość zamiast wiem
 7. Współczucie zamiast słabości
 8. Współpraca zamiast rywalizacji
 9. Uważność zamiast pośpiechu
 10. Wsparcie zamiast samotności

Czułość pojawia się tam, gdzie z uwagą i skupieniem zaglądamy w drugi byt, w to, co nie jest ja.

Olga Tokarczuk

Danuta Rocławska

Jestem psychologiem, coachem, trenerem, praktykiem i propagatorem mindfulness. Mam długoletnie doświadczenie menedżera zarządzającego. Pomagam organizacjom dbać o dobrostan pracowników. Pracuję wspierając ludzi. Moimi klientami są menedżerowie, nauczyciele, lekarze. Towarzyszę im w rozwoju, w przechodzeniu przez kryzys, w lepszym rozumieniu emocji i radzeniu sobie ze stresem.

Jestem tropicielką znaczeń, pomagam znaleźć równowagę, zwracam uwagę na zależności, wzajemność i wymianę w systemach. Fascynują mnie powiązania i wpływy, mikro i makroskala, inna perspektywa. Działam efektywnie tam, gdzie inni widzą jedynie chaos i niepewność.

Szukając równowagi w przeciwieństwach, zajęłam się czułością w biznesie.

Moje TOP 5 talentów Gallupa:

 1. Współzależność (Connectedness/ domena Budowanie Relacji)
  Talent, którym pomaga mi silnie widzieć i odczuwać związki i zależności pomiędzy …wszystkim – ludźmi, zjawiskami, przyrodą, światem. W pracy ten talent pomaga mi budować mosty pomiędzy grupami, nadawać sens sprawom nieoczywistym, a także pokazywać szerszą perspektywą, kierunek i nadzieję. Pozwala mi działać efektywnie tam, gdzie inni widzą jedynie chaos i niepewność.
 2. Maksymalista (Maximizer/ domena Wywierania wpływu)
  Talent, dzięki któremu mogę pracować na mocnych stronach innych, transformować dobre w doskonałe. To talent, który skupia mnie na jakości, potencjale, ulepszaniu i możliwościach.
 3. Strateg (Strategic / domena Myślenie strategiczne)
  To talent, który pomaga mi tworzyć alternatywy, widzieć wiele różnych rozwiązań, poruszać się do przodu znajdując efektywne ścieżki. W połączeniu z Connectedness ten talent pomaga mi widzieć związki i przyczyny oraz – jednocześnie – intuicyjne i proste drogi do celu.
 4. Empatia (Empathy/ domena Budowanie Relacji)
  Empatia to z pewnością talent, który wykorzystuję na co dzień, w swojej pracy i w relacjach z ludźmi. Dzięki empatii mogę pracować z ludźmi głęboko, także w sferze emocjonalnej. Moje współodczuwanie zapewnia innym bezpieczeństwo, a jak wiadomo rozwój zachodzi wtedy, kiedy możemy czuć się bezpieczni.
 5. Bliskość (Relator/ domena Budowanie Relacji)
  Bliskość skłania mnie to budowania bliskich relacji z innymi. Co więcej, bliskość w relacjach jest dla mnie niezwykle motywująca, a to sprawia, że dążę do niej, a słabo interesują mnie związki powierzchowne, płytkie relacje, także w kontekście zawodowym. Odkąd świadomie pracuję z tym talentem staram się być uważna na nowo poznawanych ludzi, żeby ich nie gubić w związku z potrzebą bycia blisko od razu.

Potrzebujemy równowagi we wszystkich sferach życia. Bo człowiek jest splotem przeciwieństw. Nieustannie się miota pomiędzy potrzebą miłości i sprawiedliwości, wolności i odpowiedzialności, samotności i relacji społecznych, między duchowym i materialnym wymiarem życia, kontemplacją a działaniem.

Prof. Tadeusz Gadacz

Oferta

Warsztaty tematyczne dla biznesu

Emocje i Motywacje, Psychologiczne kompetencje lidera, Zaangażowanie i dobrostan w zespole, Empatyczna i uważna komunikacja, Zarządzanie własną energią

Psychoedukacja

profilaktyka Wypalenia Zawodowego, rozwój Inteligencji Emocjonalnej, Jak zaprzyjaźnić się ze stresem

Coaching

indywidualny, zespołowy

Podcasty edukacyjne

psychoedukacyjne nagrania na temat dobrostanu, zaangażowania, komunikacji i emocji (solo lub w rozmowie z gościem)

Zapraszam do kontaktu